Na zákeřnou nemoc AIDS zemřelo spoustu lidí. Celý svět si oběti nevyléčitelného onemocnění, které vzniká u HIV pozitivních následkem poškození imunitního systému připomněl v rámci International AIDS Candlelight Memorial („Světlo pro AIDS“), který připadá každoročně na třetí květnovou neděli.
Letošním sloganem je „Ending AIDS together“ tedy „Ukončeme AIDS společně“. Podle spolumluvčího pražských Mladých zelených Michael Daniel Jettmar a naší členky Tereza Zvolska je zapotřebí využívat stejně jako v některých jiných státech prevenci formou léčby neboli PrEP, větší a cenově dostupnější postexpoziční profylaxi (PEP) a cílené financování preventivních programů.
„Kvalita života HIV pozitivních se zvyšuje a délka života se prodlužuje díky ARV léčbě, Stigma a diskriminace, se kterou se často setkáváme mohou mít fatální následky“ říká Michael, „Prožil sem si dva případy diskriminace u lékaře a není to příjemné. Nejhorší je bezmoc, v případě řešení případů je stresující dlouhá doba řešení případů a pocit, když mluvíte s protistranou, která omezila vaše základní lidské právo a ta se tváří, že se nic nestalo“ dodává.

Lidská práva jsou i jedním z našich témat, přidejte se k nám!