„Water is a Human Right!“

Světový den vody byl stanoven na 22. března Organizací spojených národů před 20. lety. Cílem bylo šířit povědomí o důležitosti udržitelné správy sladkovodních zdrojů.

Federace Mladých evropských zelených (Feredation of Young European Greens – FYEG) a její členské organizace se připojují k oslavě Světového dne vody 2013 výzvou k podpoře evropské občanské iniciativy (European Citizens Iniciative – ECI) s názvem „Water is a Human Right!“ („Voda je lidské právo!“). Tato iniciativa se zasazuje o veřejnou správu našich vodních zdrojů a ohrazuje se proti aplikaci evropských „pravidel vnitřního trhu“ na poskytování pitné a užitkové vody. FYEG s radostí přijímá skutečnost, že se pod touto iniciativou podepsalo již více než milion občanů EU. Avšak stále se nepodařilo naplnit kritérium minimálních počtů podpisů ze sedmi různých členských států a proto sběr podpisů pokračuje.

Terry Reintke, mluvčí FYEGu, prohlásila:

„Vyzýváme všechny občany Evropské unie, aby podepsali iniciativu „Water is a human right!“ na www.right2water.eu. Je potřeba vést debatu o vodních zdrojích v rámci celé Evropy. Cenově dostupný přístup k pitné vodě je základní potřebou každého. Správa vodních zdrojů by měla zůstat veřejnou službou. Do této doby se diskuze odehrávala především v německých médiích.  Proto bychom přivítali, kdyby se o tuto problematiku zajímala i média v dalších zemích.“

Jakob Schwarz, mluvčí FYEGu, dodává:

„FYEG zásadně nesouhlasí s politikou tzv. Troiky, která nutí země s finančními problémy, jako Řecko či Portugalsko, k privatizaci vodních zdrojů. Soukromé společnosti nemají zájem nabízet levné služby, investovat do infrastruktury či ekologie. Jejich zájem je čistě jejich vlastní zisk. Zvyšování cen doléhá především na lidi, kteří trpí v důsledku ekonomické krize, a to především v zemích jižní Evropy, jako je kupříkladu Portugalsko, kde v některých oblastech stouply ceny služeb spojené s dodávkou vody více než trojnásobně.“

Adam Weiss, člen Mladých zelených dodává:

„Čeští Mladí zelení se připojují k této iniciativě a žádáme občany České republiky, aby svým podpisem vyjádřili svůj nesouhlas s privatizací vodních zdrojů. Domníváme se, že svěřování životně důležitých služeb soukromým firmám není řešením, ale naopak prohlubováním krize, s nepředvídatelnými sociálními a zdravotními důsledky. Sladkovodní zdroje vyžadují ochranu a udržitelnou správu, která je nezbytně podmíněná veřejnou kontrolou, proto musí zůstat veřejnou službou.“

 

Přímý odkaz na iniciativu: https://signature.right2water.eu/oct-web-public/?lang=cs.