PRAHA – Mladí zelení se i v letošním roce zúčastní průvodu Veggie Parade, který se koná v sobotu 17. června v Praze. Průvod bude zahájen ve 14:00 na Václavském náměstí a do Stromovky by měl dorazit v 16 hod. Mladí zelení budou mít v Tiskárně na vzduchu stánek, na němž budou v průběhu dne přítomní.


Jako společnost si často zakládáme na vysokých morálních hodnotách, avšak nespravedlností, kterých se na zvířatech dopouštíme, si většinou nevšímáme. Často se snažíme zdůraznit naši  lidskost, a zároveň našimi činy  způsobujeme obrovské utrpení a smrt. Tak jako my, jsou zvířata schopná prožívat bolest, strach, radost,  lásku a jejich touha žít je stejná jako ta naše. Bez ohledu na to, jakou cenu jim přisuzujeme . Nesmíme přehlížet ani nepříznivé dopady živočišné výroby na životní prostředí. Ta má velký podíl na znečištění zdrojů vody, velkochovy jsou zodpovědné za 64 procent lidmi vyvolaných emisí čpavku, který je hlavní příčinou kyselých dešťů. Odpad ve formě hnoje vznikající při chovu krav najde sice využití v zemědělství, ale jeho velké množství představuje problém, protože obsahuje  vysokou koncentraci fosforu, dusíku, antibiotik, těžkých kovů a mikroorganismů. Následně pak vznikají problémy s průsaky nebo kontaminací vody.

“Mladí zelení podporují veganství jako způsob života, jehož snahou je vyloučit všechny formy zneužívání zvířat a krutosti páchané na zvířatech kvůli jídlu, oblečení nebo dalším účelům. Veganská strava je vhodná pro všechna roční období a podle několika studií  přispívá k prevenci nejčastějších civilizačních chorob.” říká Michael Jetmar, spolumluvčí pražských Mladých zelených.

Právě aktivismus, který je tématem letošního festivalu Veggie Parade, je pro veganství důležitý, různé formy veřejných happeningů, workshopů, besed a dalších veřejných akcí jsou ideálním prostorem pro prezentaci a šíření informací o tom, proč je vlastně dobré vyřadit živočišné výrobky z jídelníčku, a o smyslu veganství. Pro Mladé zelené nejsou zvířata zdrojem. Jejich zneužívání, obzvláště pak v podobě intenzivních průmyslových velkochovů, je závažným etickým a environmentálním problémem, který si žádá  pozornost ze strany širší veřejnosti.

Sára Vidímová, členka rady pražských Mladých zelených dodává: “Každý z nás má však možnost volby a změny. Vyloučením živočišných produktů ze své stravy – veganstvím – můžeme dát jasnou přednost životu před zabíjením. Zvířata nejsou zboží, nejsou prostředky k našim potřebám.”

Můžeme to ovlivnit, můžeme to změnit. Veganství je fér.Zvířata jsou, stejně jako lidé, živé bytosti a mají svá práva. Prostředky ke změně má každý ve svých rukou.

Veggie Parade je mezinárodní oslava etického vztahu ke zvířatům pořádaná každý rok v různých metropolích. Jejím cílem je vnést mezi širokou veřejnost informace o zneužívání zvířat a nabídnout etické řešení tohoto dalekosáhlého problému.

Mladí zelení jsou nezávislé občanské sdružení, které bojuje za lidská práva, sociálně spravedlivou společnost, ochranu životního prostředí a práva zvířat.

Zpracováno: 15. června 2017

Michael D. Jetmar, spolumluvčí Mladých zelených Praha, 727 944627, michael.jettmar@zeleni.cz


MLADÍ ZELENÍ NA VEGGIE PARADE 2017 – Facebok

Web Veggie Parade                        Facebook Veggie Parade