„OmaOpa und HansPeter, keine Opfer sondern Täter! “
 „Babi, děda a Hans-Peter, žádné oběti, ale viníci! „

Drážďany

V době horečných nákupů k oslavě komerčního svátku sv. Valentýna se po celém Sasku vzpomíná konec druhé světové války, kdy byly vybombárdovány Drážďany a zahynulo na 25 tisíc lidí. Výročí, připadající na 13. února, se každoročně snaží zneužít pravicoví radikálové činíc z Němců nevinné oběti spojeneckého bombardování. Naštěstí se již stalo tradicí jejich pochod blokovat. Do letošní blokády se zapojili i čeští Mladí zelení.

Mladí zelení vypravili do Drážďan jedno plně obsazené auto. Jakob Wilke (zahraniční koordinátor MZ) o přípravách říká: „Vlastní cestu umožnila především spolupráce se saskými Mladými zelenými, kteří nás pozvali již o den dříve. Tohoto času jsme využili ke vzájemnému seznámení a promýšlení budoucí spolupráce. Večer jsme strávili společně na solidárním koncertě, druhý den společně blokovali. Jsem přesvědčen, že tento společný zážitek a úspěch je dobrým základem budoucí spolupráce.“

Díky této přeshraniční spolupráci se tedy zástupci Mladých zelených mohli přímo zúčastnit blokády, o které většina českých médií mlčela, případně „nepřesně“ informovala (což se týká i zahraničních médií). Pokud se již někdo blokádě věnoval, upozorňoval především na obrovský lidský řetěz chránící historické centrum, jenž prý znemožnil pochod neonacistů městem a  mlhavě se zmiňují o střetech neonacistů s anarchisty, kterým bránila policie. Tedy naprosto tradičí popis pochodu neonacistů a jeho blokády.

Nabízíme tedy náš pohled, jakožto účastníků (se všemi klady i zápory, které to obnáší). Všichni odpůrci neonacistického pochodu se sešli okolo jedné hodiny u hlavního nádraží, odkud vyrazil pochod s řečnickými zstávku na připomenutí nacistických zločinů v Drážďanech. Pochod končil na Pirnaischer platz. Zhruba 10 tisíc začalo tvořit lidský řetěz kolem historického centra, další 4 tisíce se vydali blokovat přímo do ulicích, byli mezi nimi Mladí zelení, levicoví aktivisté, anarchisté, příznivci Die Linke i SPD i jednotlivci sami za sebe. Nejprve jsme šli zpět k hlavnímu nádraží, kde se očekával příjezd neonacistů. Informace se po celou dobu spontánně šířili přes sms, díky tomu jsme věděli, že neonacisté vystoupili na jiném nádraží a vydávají se na pochod. Na zamýšlené trase se obsadilo několik strategických bodů: Pirnaischer platz, kde aktivní blokáda sousedila s lidským řetězem a také Strassburger Platz, aby nás neonacisté nemohli obejít. Toto trvalo dlouho a málokdo skutečně věděl, kde se neonacisté pohybují. Napětí a zimu ulehčovala hudba a zdarma nabízené veganské jídlo a čaj. Po 18. hodině se situace začala vyjasňovat a blokádníci začali utahovat smyčku. Ze Strassburger Platz jsme se posunuli na Lennéplatz, kde ještě neonacisté těsně proklouzli do Parkstrasse, tam se je však podařilo zcela zablokovat. Nejprve jim cestu zatarasili sedící blokádníci, potom cestu zpět blokádníci z Lennéplatz. A spojením těchto dvou skupinek se zamezil i průchod do parku. Policie, která oddělovala neonacisty a blokádníky, se několikrát pokusila blokádou proniknout, avšak pasivním odporem se nám vždy podařilo pozice udržet. Nutno dodat, že policie se nechovala nijak agresivně a situaci především sledovala. Neonacisty se podařilo udržet až do půl desáté, kdy se blokáda rozpustila. Podle skupiny Dresden Nazifrei, která blokádu organizovala, bylo na Lennéplatz 2237 neonacistů a na 4 tisíce blokádníků. Skupina 600 neonacistů byla zablokována přímo na hlavním nádraží.

Blokádu shrnuje Anka Kleine (předsedkyně drážďanských mladých zelených): „13. ůnor můžeme považovat za velký úspěch mladých zelených a mnoha dalších aktivistů. Zablokováním náckovského pochodu  se vyslal jasný signál proti radikálně pravicovým silám. Je mimořádně důležité a úžasné vidět, že se v Drážďanech v tento den sešlo tolik lidí a postavili se neo-nacismu a historickému revizionismu.“

Celý výjezd do Drážďan hodnotí Anna Wünschová (1. místopředsedkyně MZ) takto: „Tato blokáda jen potvrzuje naše předchozí zkušenosti. Je třeba nácky blokovat, jasně jim ukazujeme, že jejich názory nemají v naší společnosti místo, a všem potenciálně diskriminovaným skupinám, že se nácků bát nemusí. Osobní účastí pomáháme vytvořit kritické množství lidí pro úspěšnou blokádu. A nakonec také víme, jak se to skutečně odehrálo a nemusíme se spoléhat na informace z médií.“

TZ Saských mladých zelených: http://www.gruene-jugend-sachsen.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=360%3Anicht-lange-fackeln-nazis-blockierenq&catid=46%3Apressemitteilungen&Itemid=93

Drážďany_mapa

 

Kontakt:

Tomáš Křemen
Tel.: 731 345 162
Email: kremen.tomas(at)gmail.com