Praha, 9. prosince 2010 – V těchto dnech probíhá v mexickém Cancúnu mezinárodní konference věnovaná jedné z největších hrozeb 21. století – globálnímu oteplování. V jejím rámci se 190 států světa pokouší sjednotit harmonogram dalších kroků nezbytných k zastavení růstu průměrné globální teploty nad mez, jejíž překročení by mělo pro lidstvo katastrofální důsledky. Vědecké studie dokazují, že nadměrné zvýšení globální teploty můžeme redukovat omezením emisí skleníkových plynů – především CO2. Občanské sdružení Mladí zelení v této souvislosti vyjadřuje vážné pochybnosti nad schopností současné vlády přijmout svůj díl odpovědnosti za řešení tohoto naléhavého globálního problému. Důvody, které nás k tomuto závěru vedou, jsou následující.

1. Ministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS) redukoval počet pracovníků odboru pro změny klimatu na MŽP. V současné době se této problematice věnuje pouze osm lidí. Vzhledem k závažnosti problému a složitosti řešení považujeme tento krok za projev nezodpovědnosti.

2. Česká republika disponuje obrovským potenciálem v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jehož využití by snížilo emise skleníkových plynů a zároveň zvýšilo energetickou nezávislost státu. Pro racionální využití tohoto potenciálu bohužel chybí potřebné odborné know-how. Nedostatečné investice do výzkumu a vývoje v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie,  komplikují realizaci účinných řešení a nahrávají přijímání nedostatečně efektivních ad-hoc opatření.

3.  Současná vláda se v oblasti politiky ochrany klimatu zaměřuje především na sektor průmyslu. Aby bylo možné dosáhnout potřebné redukce emisí CO2, je nezbytně nutné, aby byla stejná pozornost věnována domácnostem, dopravě a zemědělství.

„Je nutné, aby se ministr životního prostředí postavil k problematice snižování emisí CO2 čelem a informoval veřejnost jakou strategii hodlá ministerstvo pod jeho vedením v této věci prosazovat,“ tvrdí předseda Mladých zelených Matouš Korbel.