Mladí zelení se připojují k Neklidným – tedy k akademické obci, která nesouhlasí se současnou reformou vysokého školství.  Zároveň podporujeme iniciativu Za svobodné vzdělávání a její požadavky, se kterými se plně ztotožňujeme.  Mladí zelení si myslí, že by stát měl mladé lidi ve studiu  podporovat,  a ne je od něj odrazovat. Vysoké školy musí být podle nás i nadále nezávislé a v jejich radách by měli zasedat demokraticky zvolení zástupci.

Mladí zelení si váží snahy mladých lidí podpořit svobodné vysoké školství, což se projevilo hojnou účastí na protestním pochodu k Úřadu vlády. Smutná však byla reakce vlády a ministra Dobeše, který odmítl s protestujícími jakkoli zavést dialog, a stejně tak snaha ministra školství vmanipulovat studenty do setkání, které bylou určené pouze ke zlepšení mediálního obrazu. Mladí zelení podporují snahu o otevřený a rovnocenný dialog o tak palčivém tématu, jako je vysoké školství, které je předpokladem k rozvoji země.

„Myslím si, že školné není správným nástrojem, jelikož při současné zvyšující se nezaměstnanosti mladých lidí, snižování platů a škrtů ve veřejném sektoru, je takový zásah šlápnutím do vosího hnízda,“ dodal předseda Mladých zelených Tomáš Křemen.

„Během týdne neklidu byly jednoznačně vyvráceny populistické výroky pana prezidenta o parazitech či sobcích. Týden neklidu potvrdil, že současným studentům, kterých by se připravovaná reforma nedotkla vůbec, či jen minimálně, jde především o budoucnost vysokého školství a o to, aby vzdělání zůstalo hodnotou, která překonává i partikulární a krátkodobé vrtochy momentální politické reprezentace. Společně se zástupci akademické obce vnímáme tyto požadavky jako velmi zásadní pro dlouhodobý rozvoj nejen vysokého školství, ale i demokratické společnosti.“ řekl člen předsednictva MZ a účastník protestního pochodu Adam Weiss.

V Praze dne 5.3.2012

Pro více informací prosím kontaktujte:

Tomáš Křemen
předseda Mladých zelených
Tel.: 731 345 162
Email: kremen.tomas(at)gmail.com