Občanské sdružení Mladí zelení (MZ) zásadně nesouhlasí s návrhem ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na prolomení těžebních limitů na dolech Bílina a Československé armády. Varují také před vlivem těžařské lobby na energetickou politiku vlády. Proti prolomení těžebních limitů uspořádají ve čtvrtek 5. 2. 2015 v 17.30 happening před Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Mladí zelení považují za přirozené, že při postupné ztrátě významu určitého průmyslového odvětví dochází ke snižování pracovních míst v daném sektoru. Úlohou vlády je pak vytvářet pracovní místa v těch průmyslových oblastech, která mají stabilnější a udržitelnější charakter.
Hlavní argument ministra Mládka – udržení pracovních míst – je lichý již proto, že prolomením limitů by právě velká část pracovních míst vázaných na dané lokality zanikla, zatímco propouštění v těžařském odvětví by postupně pokračovalo dál. Je načase si přiznat, že z hlediska dlouhodobé energetické koncepce těžba uhlí nemá budoucnost,uvádí Jan Hubík, vedoucí socioekonomické pracovní skupiny Mladých zelených.

Mladí zelení zároveň považují za naprosto nepřípustné, aby se uhelná a těžařská lobby prostřednictvím nátlaku na vlastní zaměstnance snažila určovat směr energetické politiky vlády.
Ministr Mládek přistupuje na podmínky těžařského byznysu v čele s panem Tykačem, který dlouhodobě usiluje o odstranění překážek bránících postupu těžebních rypadel. Vyzýváme proto ministra Mládka, aby se vzdal pro něj sympatické role lokaje uhelného průmyslu, a pakliže nepřehodnotí svůj postoj k limitům, aby rezignoval na svou funkci,říká Morgan Henley, vedoucí environmentální pracovní skupiny Mladých zelených.
Ministr Mládek ve vládě zastupuje sociální demokracii, ale prolomení limitů, které prosazuje, není vůbec sociální. Jan Mládek by si měl vybrat, zda zastupuje téměř 5000 lidí pracujících v oblastech, kterým hrozí likvidace právě kvůli prolomení limitů, nebo méně než tisíc zaměstnanců dolů, které Severní energetická stejně postupně propouští z důvodu restrukturalizace,“ doplnil Petr Pávek, člen předsednictva Mladých zelených.
Návrh ministra Mládka vrací podle Mladých zelených Českou republiku zpět do dob, kdy byla krajina na severu Čech systematicky devastována, místní lidé přicházeli o své domovy a průmysl zamrzl na zcela neefektivním a dlouhodobě neudržitelném nakládání s přírodními zdroji.
Happeningem před Ministerstvem průmyslu a obchodu 5. 2. 2015 se Mladí zelení připojí k celorepublikové akci na památku obcí zničených těžbou „Limity jsme my“.

Kontakt pro média:
Jan Hubík, vedoucí socioekonomické pracovní skupiny, T: + 420 602 741 018, E: jan.hubik@mladizeleni.cz