Ve dnech 27. až 28. listopadu 2010 se v Praze konal každoroční sněm občanského sdružení Mladí zelení. Na něm bylo zvoleno nové předsednictvo a zároveň byly vytyčeny priority pro činnost v roce 2011.

Post předsedy MZ obhájil Matouš Korbel, který by se v příštím roce chtěl zaměřit na organizaci mezinárodní výměny, zavedení pracovních skupin a oslovování nových členů. „Chceme pořádat více akcí pro veřejnost. Myslím, že to vzhledem k současné situaci na ministerstvu životního prostředí bude potřeba,“ dodal po svém zvolení.

Novou 1.místopředsedkyní MZ se stala Veronika Boxanová. Ta se chce více zaměřit na PR a fundaising. „Zajímají mě témata multikulturalismu a lidských práv, myslím, že pro vývoj občanské společnosti je právě diskuse o nich naprosto nezbytnou,“ řekla ve svém projevu s tím, že by MZ měli organizovat diskuse a besedy na středních i vysokých školách. Dalšími členy a členkami předsednictva byli zvoleni Gabriela Šollová, Štěpán Mairovský a Lucie Macků.

Sněm MZ navštívil předseda SZ Ondřej Liška a další členové PSZ (Petra Kolínská, Matěj Stropnický a Ondřej Mirovský). V diskusi se členové PSZ a MZ dohodli na uzavření písemné dohody o vzájemné spolupráci obou subjektů. Zároveň se shodli na zachování nezávislosti obou subjektů, které se sice shodují ve svých zásadních ideových východiscích, konkrétní cíle a způsoby jejich dosahování však bývají někdy odlišné. Z předsednictva FYEG (Federation of Young European Greens) přijela Marie Dokupilová, která představila možnosti mezinárodní spolupráce; Zarah Benke a Marius Feldkamp prezentovali činnost Mladých zelených v Německu.