Nedávno došlo k nelegálnímu pokácení stromů na stráni nad Albertovem (část území Prahy 2), mezi ulicemi Studničková a Ke Karlovu. Podle občanského sdružení Mladí zelení má tento zásah velmi negativní dopad na krajinný i historický ráz Albertova.

Ačkoliv se jedná o soukromý pozemek, který patří Matematicko – fyzikální fakultě UK, pokácením stromů tu došlo k rozporu s veřejným zájmem. Firma, která je za kácení stromů zodpovědná, měla údajně na všechny stromy vypracované dendrologické posudky, které vypracoval Ing. Václav Grulich, soudní znalec v oboru dendrologie. Místní komise pro životní prostředí však tento případ vůbec nedostala k projednání. Jednalo se přitom o plochu nad 100 m2 a všechny záseky nad 40 m2 musí být schválené magistrátem. Ten ale o ničem nevěděl.

Podobný případ nastal už v půlce února, kdy byl pokácen dvousetletý strom poblíž lokality u tenisových kurtů. Jedná se o velký zásah do lokálního ekosystému, protože stromy byly domovem mnoha druhů živočichů, dokonce i chráněných. Mladí zelení se ptají, proč byly vykáceny očividně zdravé stromy a ty slabší byly na místě ponechány, přičemž několik ze zbývajících stromů bude muset být dále pokáceno, protože jsou z hlediska nezpevněného svahu ohrožovány vývratem.

„Jak je možné, že byl prakticky bez veřejného projednání proveden tak rozsáhlý zásah do životního prostředí, aniž by byl schválen projekt revitalizace?,“ ptá se Jana Kovalská, koordinátorka pracovní skupiny pro životní prostředí o.s. Mladí zelení.

Praha, 21.3.2012