V minulém týdnu zveřejnil deník Mladá fronta dnes záznamy odposlechů telefonních rozhovorů bývalého primátora Pavla Béma s jedním z nejvýznamnějších pražských kmotrů Romanem Janouškem. Z rozhovorů zřejmé, že Roman Janoušek v Praze nestandardním způsobem ovlivňoval veřejné zakázky, podobu územního plánu i výběrová řízení na významné pozice. Zveřejněné informace  vyvolaly oprávněné rozhořčení občanů.

Nicméně je třeba upozornit, že korupční praktiky, které se v minulých letech v Praze rozrostly do  nepředstavitelných rozměrů a staly  se standardem, jsou známé léta. Neziskové organizace i menší politické strany dlouhodobě  na problematické projekty upozorňují. Za všechny uveďme  například nevýhodný prodej hotelu Praha, předraženou Opencard, bezedný tunel Blanka, nesmyslnou smlouvu se společností Veolia, divoký tendr na výstavbu čističky odpadních vod či pokus Janouškovy společnosti Natland ovládnout pražské odpadové hospodářství.

Z aktuálního vývoje v kauze Pavla Béma a jeho kmotrů nejsme nadšeni. Za problematické považujeme především selhání tajných služeb související s únikem odposlechů do médií za pravděpodobné asistence bezpečnostní agentury ABL, respektive politické strany Věci veřejné.  Domníváme se, že v rámci fungujícího demokratického právního státu měly orgány činné v trestním řízení kmotrovské struktury rozkrýt a zlikvidovat standardním způsobem již dávno.

S ohledem na fungování policie a existenci justiční mafie nevěříme, že korupční kauzy politiků mohou být vyřešeny v trestněprávní rovině. Nesouhlasíme proto s požadavkem Pavla Béma, aby zůstal ve svých politických funkcích do svého případného odsouzení. Nedočkali bychom se. Proto požadujeme, aby poslanec Pavel Bém převzal svou politickou odpovědnost a rezignoval. Protože „pokud je třeba něco seškrtat – tvrdě seškrtat, tak především ty politiky, kteří svým jednáním přispívají k tunelování veřejných financí,“ konstatoval k tomu vedoucí socioekonomické pracovní skupiny Mladých zelených Jiří Otáhal.

Praha, 27.3.2012

Pro více informací prosím kontaktujte:

Jiří Otáhal
vedoucí socioekonomické pracovní skupiny
jiri.otahal@mujmail.cz