Ve dnech 26. a 27. listopadu 2011proběhl každoroční sněm Mladých zelených, na kterém bylo zvoleno kompletně nové předsednictvo a byla odhlasována novela stanov, která by měla především napomoci efektivitě práce v pracovních skupinách a lepšímu regionálnímu zastoupení Mladých zelených.

Na post předsedy byl zvolen Tomáš Křemen, který tak vystřídal odstupujícího Matouše Korbela. Za svou prioritu považuje zatraktivnění občanského sdružení, kterému by měla v prvním plánu napomoci především výstava k projektu „Made in ?“, a oživení časopisu Ostrovid. „Rádi bychom v našich řadách přivítali nové aktivní členy, především v regionech, kde leží některá zelená témata ladem,“ upřesnil Tomáš Křemen své priority. „Do roka bychom rádi měli šest fungujících a aktivních místních organizací,“ dodal.

Post místopředsedy připadl volbou Jakobu Wilkemu. Za svou prioritu si předsevzal navázání a ustavení těsnější spolupráce se zahraničními, především německými Mladými zelenými. „Přeshraniční spolupráce je podstatná nejen proto, že většina témat, jimiž se zabýváme a hodláme zabývat, jsou společná, ale také pro získávání zkušeností z velkých spřízněných sdružení,“ dodává čerstvý místopředseda Jakob Wilke. Dalšími členy předsednictva byli zvoleni Anna Wünschová, Jana Kovalská a Adam Weiss.

    Na sněmu byla také odhlasována novela stanov, jejíž přípravou se zabýval Štěpán Mairovský. Novela obsahovala implementaci článku upravující fungování pracovních skupin, přičemž jejichž zefektivnění je jednou z priorit nově nastoupivšího předsednictva. Další úpravy byly zaměřeny na fungování místních organizací, jejichž nárůst očekáváme. „Věříme, že novela přispěje demokratizaci a zefektivnění fungování našeho sdružení, při její přípravě jsme se inspirovali u rozvinutých zelených evropských organizací,“ dodal Štěpán Mairovský.

V rámci programu proběhlo také zhodnocení činnosti za minulý rok a diskuse o budoucnosti. Účastníci sněmu vyjádřili poděkování a uznání odstupujícímu vedení i všem aktivním členům MZ. „Minulý rok hodnotíme jako úspěšný vzhledem k povedené mezinárodní akci ‚Made in ?‘, věnované problematice a úskalím konzumerismu, která bude mít své pokračování v příštím roce v podobě putovní výstavy s doprovodnými akcemi,“ dodal Matouš Korbel. V budoucnu by Mladí zelení rádi decentralizovali své aktivity a prohlubovali vzdělávání svých členů. V plánu je dále již zmíněné oživení Ostrovidu a aktivizace nových členů.

Na sněm přijali pozvání Jan Sládek, který účastníky seznámil s nejnovějším vývojem reformy terciálního školství, dále Josef Šmída, který přednesl analýzu situace na Šluknovsku, s představením nadace Heinrich Böll Stiftung vystoupila Zdeňka Lammelová a s průběhem šumavské blokády nás seznámila koordinátorka environmentální pracovní skupiny a její přímá účastnice Jana Křemenová.

Praha, 9. ledna 2012

Pro více informací prosím kontaktujte:

Tomáš Křemen
předseda Mladých zelených
Tel.: 731 345 162
Email: kremen.tomas(at)gmail.com