Oslavit Mezinárodní den Romů přijeli do Ústí nad Labem mladí zelení z celé Evropy, kteří se účastní týdenního semináře “Mission Inclusion” na téma začleňování vyloučených skupin. V rámci semináře proběhne veřejná konference “Right-Wing Populism: Ways to combat far-right from the green political perspective” a výstava fotografií Wall Free Europe.

“V České republice, stejně jako v celé Evropě, jsme svědky narůstající xenofobie a rasové diskriminace. Evropská federace mladých zelených se s tímto stavem nehodlá smířit. Proto jsme uspořádali mezinárodní seminář, jehož cílem je vzdělávat naše členy a členky, rozvíjet jejich politické kapacity a zároveň informovat veřejnost o narůstajícím problému,” vysvětluje důvody tohoto setkání Josef Šmída, člen Výkonné rady Federation of Young European Greens. V semináři se kombinují formální i neformální vzdělávací metody s praktickými zkušenostmi. 60 účastníků a účastnic navštívilo dvě vyloučené lokality, v Krupce a v ústeckých Předlicích se setkali s místními Romy a Romkami.

Součástí semináře je dvoudenní mezinárodní konference o pravicovém populismu. „Velká část obyvatel České republiky již bohužel přijala slovník populistů a má v sobě nastavené bariéry, které brání přijetí účinných řešení problémů chudoby a sociálního vyloučení. Ve vyspělé společnosti jsou problémy menšin problémem všech a to z toho důvodu, že společně se řešení nacházejí jednodušeji a snáze se prosazují. Místo bariér, na kterých staví populisté svůj program, tak potřebujeme více komunikace a otevřenosti.“ říká Jiří Škoda, krajský předseda Strany zelených v Ústeckém kraji. Místo konání konference bylo vybráno s ohledem na problematiku dlouhodobého selhávání sociálního začleňování a neustále se opakující vlny rasové nenávisti vůči Romkám a Romům.

Konference je otevřená veřejnosti a proběhne 7. a 8. dubna na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Zelené aule. Cílem plánovaných debat a workshopů je společně najít cestu, jak úspěšně čelit narůstající podpoře krajní pravice. Doslova politický boom krajní pravice napříč celou Evropou totiž považujeme za jednu z největších současných hrozeb pro její budoucí mírový rozvoj. Konference proto skrze analýzu současného evropského trendu pravicového populismu a krajní pravice vytvoří politické strategie a taktiky, jak ze zelených pozic takovému vývoji v následujících pěti letech zabránit. Díky probíhajícímu semináři #inclusiveFYEG se konference zúčastní lidé z více jak 25 zemí Evropy.

Na konferenci vystoupí:

 • Michal Berg, člen předsednictva Strany zelených
 • Michael Bloss, spolumluvčí Federation of Young European Greens
 • Miroslav Brož, Konexe
 • Laura Carlier, Ecólo J (Belgie)
 • Jan Charvát, specialista na problematiku politického extremismu, FSV UK / FF UJEP
 • Edouard Gaudot, politický analytik Greens/EFA
 • Ska Keller, europoslankyně Greens/EFA
 • Jiří Koubek, odborník na Střední Evropu a populismus, FF UK
 • Cengiz Kulac, Junge Gruene (Rakousko)
 • Fanny Müller-Uri, specialistka na islamofobii a rasismus, Institut politických studií, Vídeňská univerzita
 • Natascha Strobl, politická analytička, BIWAZ (Rakousko)

Konference bude zakončena oslavou Mezinárodního dne Romů v podobě hudebního koncertu punkových kapel Pan Dur, Dogfather a rapperů z Krupky De La Negra.

Během konání konference bude pro širokou veřejnost přístupná výstava fotografií Wall Free Europe, která poutavou formou představuje fyzické a psychické zdi proti Romům, kterými jsou odloučeni od zbytku společnosti. Zdi, které jsou příčinou neopodstatněné nesnášenlivosti, musí padnout stejně jako zeď v Berlíně.

Zmíněné aktivity uspořádalo občanské sdružení Mladí zelení a Evropská federace mladých zelených za podpory European Youth Foundation a skupiny Greens/EFA v Evropském parlamentu. Výstavu fotografií zapůjčila organizace ERGO Network.

Kontakty:

Tomáš Křemen, mluvčí Mladí zelení, o.s., 731 345 162, tomas.kremen@mladizeleni.cz

Josef Šmída, člen Výkonné rady Federation of Young European Greens, 728 317 921, josef@fyeg.org