Federace mladých evropských zelených (FYEG) pociťuje značné zklamání z výsledků
vyjednávání ohledně víceletého finančního rámce EU, přijatých na summitu v pátek 8.února.

Kritizujeme vyjednanou maximální hranici závazků ve výši 960 miliard euro, hranici plateb ve výši 908 miliard euro a také plánované rozdělení fondů.

V době, kdy Evropa potřebuje více, nikoli méně, EU, je tento historicky bezprecedentní nominální škrt rozpočtu EU vítězstvím Euroskeptických konzervativců z Westminsteru.

Přesto nás znepokojuje především naprosto nedostatečné nastavení rozpočtových priorit. Podpora zemědělství sice zůstává na 39% rozpočtu, ale nová Společná zemědělská politika silně podporuje průmyslové zemědělství a neposkytuje dostatečný stimul způsobům farmaření ohleduplným k životnímu prostředí. I přes historické důvody nabádáme EU, aby znovu promyslela Společnou zemědělskou politiku a zaměřila se na zemědělskou politiku, která bude ohleduplná k životnímu prostředí, decentralizovaná a zaměřená na regionální rozvoj.

Předpokládaná výše výdajů na Soudržnost je stanovena na 33%, přestože víme, že  strukturální fondy se nezaměřují na nejchudší a strukturálně nejslabší oblasti Evropy, ale rozdělují zdroje téměř svévolně po celém kontinentu.

A přitom tolik důležité výdaje na budoucnost: investice do vzdělávání a výzkumu, stejně jako přechodu od fosilních paliv k Evropské síti obnovitelné energetiky a dopravy, zůstávají zcela bezvýznamné.

Terry Reintke, mluvčí FYEGu: „Vítáme, že návrh van Rompuye obsahuje zdroje pro mládež a boj s nezaměstnaností mladých lidí, přesto je tento kompromis naprosto nedostatečný a je políčkem všem mladým lidem. Vyzýváme Evropský parlament k vetování tohoto návrhu.“

Jakob C. Schwarz, mluvčí FYEGu: „Veto by poslalo jasný signál představitelům států a vládám, že nemohou Parlament vylučovat z vyjednávání. Parlament také potřebuje vyvinout strategii pro zajištění progresivního rozpočtu EU. FYEG podporuje požadavky na větší rozpočtovou flexibilitu, včetně klauzule o přezkoumání po 3 letech a vlastních zdrojích pro EU.“

Tomáš Křemen, předseda Mladých zelených: „Návrh v podstatě odpovídá neoliberální politice, která nás přivedla do současné krize. Proto je nutné jej odmítnout a skrze vzdělávání a rozvoj nových technologií a místních projektů nastartovat růst udržitelné, sociální Evropy.“

Dále: http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/co-bude-dal-s-navrhem-rozpoctu-eu-na-pristich-sedm-let-010605

Anglická verze: http://www.fyeg.org/main/index.php/news/press-releases/532-fyeg-calls-on-the-european-parliament-to-veto-van-rompuy-compromise-on-the-eu-budget

Kontakt:

 

Tomáš Křemen
Tel.: 731 345 162
Email: kremen.tomas(at)gmail.com