Občanské sdružení Mladí zelení vyjadřuje své znepokojení s děním ve Straně zelených a stranické platformě Demokratická výzva. Dlouhodobé konfrontační pozice obou subjektů, které vyústily až ve vyloučení čtyř členů strany, jsou pro nás ukázkou toho, co by zelená politika neměla znamenat. Toho, jak by se zelená politika neměla prezentovat. Stejně tak řešení, ke kterému se Republiková rada uchýlila, nelze považovat za řešení správné.

Základem zelené politiky je celosvětově dialog, tolerance, respekt k jiným názorům a ochota dohodnout se. Již ze své podstaty nemohou být zelené strany názorově jednotné, neboť svoboda myšlení a projevu je pro ně důležitější než jednotná ideologie. Je to ale právě názorová pestrost, nekonfliktnost a ochota k dialogu, která činí zelené populární, zejména u cílových skupin voličstva – mladých lidí, vysokoškolsky vzdělaných a žen.

Způsob, jakým se oba subjekty v poslední době prezentovaly, ale tyto hodnoty zásadně narušuje. Nechceme posuzovat, kdo má ve sporu pravdu a kdo ne. Takovéto soudy nám již z principu nepřísluší. Nad celým děním proto vyjadřujeme své politování, svůj nesouhlas. Vylučování lidí s jinými názory, snahy o dělení se do platforem a zakládání stran nových není a nemůže být akceptovatelná zelená politika. Zelené hnutí je již ze své podstaty hnutí integrační. Není tedy důvod jej dělit do skupin, které se vzájemnými souboji vyčerpají natolik, že nebudou schopny dosahovat výsledků na celospolečenské úrovni.

Zvláště dnes, kdy stojíme na prahu obrovské hrozby klimatické změny a kdy krize současného globálního řádu nabízí nečekané možnosti na změnu, je více než dříve potřeba, aby zelení drželi při sobě. I přes názorové odlišnosti, osobní antipatie či ambice. Přes všechny problémy je přece stále mnohem více toho, co nás spojuje, než toho, co nás rozděluje. Nesouhlasme spolu, nemějme se rádi, soupeřme, ale držme při sobě.

Za občanské sdružení Mladí zelení

Jan Labohý, 1. místopředseda – jan.labohy@seznam.cz
Nikol Krejčová, členka předsednictva – nikol.krejcova@gmail.com
Adéla Palacká, členka předsednictva – adela.palacka@centrum.cz