o.s. Mladí zelení
Murmanská 13
100 00 PRAHA 10

Poslanecký klub Strany zelených
Parlament České republiky
Sněmovní 4
118 26 PRAHA 1 – Malá Strana

2007-01-28 v Praze

Žádost o nevyslovení podpory plánované výstavby radarové základny USA na území České republiky

Vážené poslankyně a poslanci SZ,

obracíme se na Vás jako na naše potencionálně programově a ideově nejbližší politický subjekt v PSP ČR a to ve věci nepodpory plánované výstavby radarové základny USA na území České republiky.

Důvodů proč o.s. Mladí zelení jsou proti této výstavbě a proč jsou součástí Iniciativy Ne základnám! je mnoho, avšak i tak se je Vám pokusíme objasnit pro co možná nejsofistikovanější zdůvodnění našeho negativního a pesimistického postoje vůči potencionálnímu mezinárodnímu zbrojení, konkrétně ze strany USA.

1. Rozhodnutí o umístění radaru na našem území bez konzultace veřejnosti, na celorepublikové či alespoň místní úrovni je zcela proti duchu politiky SZ, která má za jeden z hlavních cílů posunutí politiky směrem k lidem a „obnovení důvěry lidí v politiku“, jakkoliv to může někomu připadat nereálné.

2. Systém ABM zhorší naše vztahy se státy sdruženými v Šanghajské organizaci spolupráce SOC, dramaticky pak zejména s Ruskem.

3. V případě vypuknutí nukleární války se tak Česká republika může stát primárním cílem případné jaderné odvety.

4. Oblast, ve které bude umístěn radar se může stát zájmovou oblastí US tajných služeb, kde budou probíhat zpravodajské hry namířené proti české veřejnosti. Ty mohou stát i za současnou kampaní v tisku, který umístění radaru převážně podporuje. Umístění radaru může představovat zdravotní riziko pro lidi ze jeho okolí. Bude to v podstatě velmi výkonný mikrovlnný vysílač mnohem silnější než jsou v mikrovlnných troubách umístěný v hustě obydlené oblasti.

5. Vzhledem k vojensky pochybnému účelu je možné zcela jiné užití základny. Například jako elektronické odposlouchávací středisko programu Echelon, který užívá agentůra NSA k odposlouchávání elektronické komunikace. Může to tedy být nástroj špionáže nejen proti ČR, ale i proti okolním zemím.

6. Umístěním základny bezvýhradně potvrzujeme neo-konzervativní linii americké zahraniční politiky, která nemá respekt k mezinárodnímu právu (viz Irák / jednostranné odstoupení od ABM) a svým přístupem přispěla k mohutné a neopakovatelné polarizaci mezinárodních vztahů.

7. Írán nikdy nedeklaroval nepřátelství vůči EU, ta je naopak jeho největším obchodním partnerem (viz Irán výše). Na tomto případu (o Severní Korey nemluvě) je tak evidentní, že hrozby jsou pod mediálním tlakem vytvářeny uměle a populisticky. Je třeba důrazně varovat před opakováním irácké lekce, kdy se veřejné mínění neopakovatelným způsobem manipulovalo (viz výše). V této souvislosti je zajímavé, že například proponenti válečného tažení do Iráku z českých řad (např. pánové Zahradil, Vondra, Robejšek atd.) opět argumentují nutností bránit se, potřebou demonstrovat transatlantickou vazbu, existencí WMD nebo bojem s terorismem. Reálné ohrožení např. v podobě kufříkových bomb zůstává nedotčené.

8. ČR je pevně provázaná s EU, zejména s její kontinentální částí a umístění radaru může proto zhoršit naše vztahy nejen s Ruskem a Čínou, ale i s Německem a Francií a celkově se stát překážkou k vytváření společné zahraniční politiky EU. Má-li SZ zájem na prohlubování evropské integrace, pak je dobré upozornit na fakt, že umístění amerického radaru na našem území se může stát jeho překážkou.

9. Ekonomický přínos radaru na lokální hospodářskou situaci bude velmi omezený v porovnání ze ztrátami a náklady, které z tohoto kroku poplynou pro celou ekonomiku. Připomeňme, že v případě budování radaru se bude jednat o jednorázové položky zejména na stavbu.

10. Systém ABM je v současné podobě pouhým prototypem, který je nefunkční vzhledem k cílům, které má plnit. Jeho umístěním tak ČR nevzniká prakticky žádná bezpečnostní záruka.

V pondělí 29.1. 2007 rovněž proběhne protestní shromáždění na Václavském náměstí a poté pochod směrem k velvyslanectví USA a k Úřadu Vlády ČR, který má právě poukázat na tyto rizika. Ačkoliv byl pochod z nesmyslných důvodů nepovolen (tak jako na podzim akce „Světlem proti tmě“), očekává se účast několika stovek občanů, kteří budou požadovat po Vládě ČR, aby nepřistoupila na tuto hru Spojených států.
o.s. Mladí zelení se protestní akce zúčastní stejně tak, jako se jí zúčastní dalších několik desítek jiných nevládních organizací, občasnkých sdružení či jednotlivců.

Touto cestou Vás žádáme a z celého srdce prosíme, nepodpořte projekt výstavby radarové základny USA na území ČR. Respektujte prosím principy zelené politiky a ideologie, respektujte principy přijaté v roce 2001 na Sjezdu Global Greens, kterých je česká SZ členem, v australském hlavním městě Canberra, které mimo jiné říkají:

„We declare our commitment to nonviolence and strive for culture of peace and cooperacion between states, inside societies and between individuals, as the basic of global security.“

„We believe that security should not rest mainly on military strength but on cooperation, sound economic and social development, enviromental safety, and respect human rights.“

A kde se výslovně například požaduje:

„A global security system capable of the prevention, managment and resolution of conflicts“

Věříme, že až dojde na samotné hlasování, Vy, jakožto reprezentanti zelených politiků na půdě PSP ČR budete hlasovat co možná nejsvědomitěji a vemete v potaz všechny fakta, které jsou v této žádosti z naší strany poskytnuty.

„Think globaly, act localy!“

S přátelským pozdravem a důvěrou za o.s. Mladí zelení,

Josef Šmída
předseda