Petra Černocká, 11, Moravskoslezský kraj

ZA LEPŠÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY STUDUJÍCÍCH

Práce studentů a studentek nesmí být způsob, jak ušetřit náklady zaměstnavatelů.

Velké firmy nesmí využívat studenty a studentky jako levnou pracovní sílu! Snižují se tak odvody na sociální pojištění studujícím, firmy dostatečně nepřispívají do státního rozpočtu a ochuzují všechny strany včetně státu.

Ve sněmovně budu prosazovat:

 • Podporu studujících a rovnocenné pracovní podmínky
 • Povinnost ohodnotit doteď neplacené stáže
 • Lepší finanční podmínky pro start do budoucího života
 • Důsledný boj proti vykořisťování

Volte Annu Gümplovou, číslo 5, Vysočina.

ZA ČISTOU ENERGII A BUDOUCNOST BEZ EMISÍ

Jsme první generací, která je svědkem změny klimatu, a poslední, která jí může zastavit.

Již nelze popírat, že změny klimatu, které jsou způsobené zejména těžbou a spalováním fosilních paliv, jsou největší hrozbou pro naší budoucnost. Pokud nezačneme jednat, žádnou mít nebudeme!

Ve sněmovně budu prosazovat:

 • Omezení zisku uhlobaronů
 • Zastavení ničení krajiny povrchovými doly
 • Sociálně spravedlivou ekologickou daňovou reformu
 • Podporu tzv. antifosilního zákona, tedy snižování emisí a závislosti na uhlí, ropě a plynu
 • Spravedlivý přechod na bezuhlíkovou ekonomiku

Vojta Weisbauer,č. 5, Pardubický kraj.

ZA VĚTŠÍ EVROPSKOU SPOLUPRÁCI

Musíme se dostat do tvrdého jádra EU a nesledovat dění jen z povzdálí.

V současném globalizovaném světě si nemůžeme dovolit čelit problémům sami. Musíme spolupracovat, a to jde nejlépe na evropské úrovni. Členství v EU nám přináší mnoho výhod, jak v osobním životě, tak i v celostátním měřítku.

Ve sněmovně budu prosazovat:

 • Přijetí společné evropské měny za výhodných podmínek
 • Větší mezinárodní spolupráci
 • Federalizaci Evropské unie
 • Jednotná pravidla výpočtu korporátní daně v celé EU
 • Zamezení odlivu peněz do daňových rájů

Volte Sáru D. Vidímovou, volte č. 28, Praha.

STEJNÉ ŠANCE I PRO MLADÉ

Náš hlas musí být slyšet i v politice!

Jsem dítětem revoluce a patřím ke generaci, která vyrůstá v tržní společnosti, kde nejsou šance všech zdaleka stejné. Společností je nám ale vtloukáno, že žijeme v nejlepší možné době, jsme svobodní, můžeme cestovat a vybírat si jakou chceme kariéru. Mezitím ovšem pracujeme na dobré slovo, sotva zaplatíme nájemné a máme nejistou budoucnost.

Ve sněmovně budu prosazovat:

 • Důstojné pracovní podmínky a navyšování mezd
 • Skutečnou rovnost žen a mužů nejen na trhu práce
 • Navýšení rozpočtu pro vysoké školy 
 • Navýšení doktorandských stipendií
 • Příspěvek v mateřství i pro studující

Volte Petra Pávka, volte číslo 29, Praha.

Česko pro miliony lidí, ne pro milionáře!

Bakala vytuneloval OKD, Kellner ukrývá stamiliony před zdaněním, Babiše stíhá policie kvůli podvodům na Čapím hnízdě a Tykač drancuje krajinu severních Čech pro svůj zisk. Mezitím se lidé potácejí v exekucích, sotva vyžijí z minimální mzdy nebo bez jistoty domova umírají na ulici.

Musíme zastavit bohaté a jejich chamtivost! Zajistíme spokojený život pro všechny bez ohledu na jejich barvu pleti, pohlaví i sexuální orientaci.

Ve sněmovně budu prosazovat:

 • řádné prošetření a potrestání uvedených dotačních a daňových podvodů
 • vyšší zdanění extrémně bohatých
 • méně práce, více peněz
  • razantní zvýšení minimální mzdy a mezd ve státním sektoru
  • zkrácení pracovního týdne na maximálně 35 hodin
 • silný sociální stát – dostatečnou podporu v obtížných životních situacích
 • kvalitní zákon o sociálním bydlení a dostupné nájemní bydlení pro všechny
 • zrušení soukromých exekutorů
 • rovné ohodnocení žen a mužů
 • zrovnoprávnění párů stejného pohlaví
 • zrušení povinnosti sterilizace při legální změně pohlaví