Největší paradox jsem však viděl i v městech jako Horní Jiřetín a Litvínov. Velmi mne zaujala tato města, jelikož zde bylo velké zastoupení zeleně, ať v podobě parků, nebo v podobě keřů a alejí lemujících ulice. Z toho by si mohly naše ostatní sídla vzít
příklad. Nebo alespoň nedaleké krajské město, kde jsem zeleň a odpočinková místa v centru velmi postrádal. Ústí nad Labem jsem nazval betonovým měsíčním městem, připomínající nedaleké pánve v Mostě.

Upozorňuji na to, jelikož sám jsem zástupcem v Agendě 21 v našem městě ve východních Čechách, kde se podílíme na likvidaci Mostecka teplem z elektrárny Opatovice, v které se spaluje právě hnědé uhlí.

Cestou domů jsem rovněž navštívil malebné a příjemné Zdravé Město Litoměřice, které stojí mezi Chemičkami Lovosice, Štětí, Ústí a překrásným Českým Středohořím. O problematice jsem se rovněž bavil s pracovníky z CHKO České Středohoří a dalšímimi odborníky. Naopak spousta informací bylo i perspektivních, jelikož území po těžbě za sebou nechává četné špičkové ekosystémy.

Na druhé straně lidé zde mají strach, jak v Litvínově, tak v Jiřetíně, z uhlí, které mají pod domy, dále jsou velmi často postižení alergiemi, rakovinou a dalšími zdravotním obtížemi. Také společensky tj.nezaměstnaností, spousta z nich je nucena dojíždět za prací převažně do hlavního města Prahy.

Jsem velmi rád, že jsem mohl díky Mladým Zeleným, poznat tento kraj, pana Buřta, Jeřábka aj.

Kolektiv se mi velmi líbil a rád, pokud budu moci, se přidám na další akci Mladých Zelených.

S pozdravem za Český svaz ochránců přírody
Tibor Schwarz,DiS.

Klikni pro zobrazení fotogalerie z akce